Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie z dnia 19.06.2023 r.

Uchwała NR 5/2023 Rady Nadzorczej SM Perkun z dnia 24.05.2023 r.

Uchwała NR 5/2023 z dnia 24.05.2023r. w sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Dokumenty do Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun dnia 19.06.2023r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” za rok 2022


Walne Zgromadzenie z dnia 26.10.2022 r.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SM Perkun dnia 26.10.2022 r.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26.10.2022 r.

 

Dokumenty do pisemnego Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun w dniach 20-21.04.2022r.

Walne Zgromadzenie Członków z dnia 17.06.2019 r. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2019 r. 


Walne Zgromadzenie Członków z dnia 19.06.2018 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2018 r.


Walne Zgromadzenie z dnia 20.06.2017 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2017 r.

Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Uchwała NR 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2016

Uchwała NR 2 Walnego Zgromadzenia nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Uchwała NR 3 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

Uchwała NR 4 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Pani Beacie Pienta

Uchwała NR 5 Walnego Zgromadzenia w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.07.2017 – 30.06.2018

Uchwała NR 6 Walnego Zgromadzenia  w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016 na zwiększenie funduszu zasobowego

Uchwała NR 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla Grzegorza Zdebika

Uchwała NR 8 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla Marcina Markiewki

Uchwała NR 9 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla Agaty Talarek

Uchwała NR 10 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla Bożeny Gerek-Trzcińskiej

Uchwała NR 11 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla Piotra Kościńskiego

Uchwała NR 12 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla Magdaleny Stańskiej


Walne Zgromadzenie z dnia 23.06.2016 r.

Protokół z czynności Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej działającej na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” w dniu 23.06.2016 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2016 r.

    1.