Uchwały z 2017 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 07.12.2017 r.

Uchwała nr 20/2017 z dnia 07.12.2017 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat za użytkowanie wieczyste dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 04.09.2017 r.

Uchwała nr 15/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie przyjęcia nowych stawek na eksploatację

Uchwała nr 16/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2018

Uchwała nr 17/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie wprowadzenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości części wspólnych dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży przy Perkuna 54, Perkuna 56, Perkuna 58


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2017 r.

Uchwała nr 14/2017 z dnia 24.05.2017 W sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2017 r.

Uchwała nr 10/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie zmiany składu Prezydium Rady Nadzorczej

Uchwała nr 11/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SM „Perkun” za 2016 rok


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2017 r.

Uchwała nr 8/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na rok 2017

Uchwała nr 9/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie uchwalenia Załącznika Nr 2 do regulaminu GZM regulującego zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w zasobach SM „Perkun”


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2017 r.

Uchwała nr 1/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2017

Uchwała nr 2/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na eksploatację

Uchwała nr 3/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie

Uchwała nr 4/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za podgrzew zimnej wody z podziałem na opłatę stałą i zmienną

Uchwała nr 5/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz części wspólnych nieruchomości

Uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat za użytkowanie wieczyste dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży

Uchwała nr 7/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie wprowadzenia miesięcznych zaliczek na poczet opłat z tytułu wymiany wodomierzy dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży