Uchwały z 2020 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.05.2020

Uchwała nr 8/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia Planu Remontów na rok 2020

Uchwała nr 7/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na eksploatację 

Uchwała nr 6/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo-Finansowego na rok 2020

Załącznik do uchwały nr 6/2020 RN z dnia 18.05.2020  Plan Gospodarczo – Finansowy

Uchwała nr 5/2020 z dnia 18 maja 2020r. w sprawie uchylenia opłat w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi dotyczących pokrycia kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2020

Uchwała nr 4/2020 z dnia 21.02.2020 w sprawie przeznaczenia pomieszczenia w budynku numer 56 przy ulicy Perkuna w Warszawie na biuro oraz archiwum Spółdzielni 

Uchwała nr 3/2020 z dnia 21.02.2020 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat za ochronę dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2020

Uchwała nr 2/2020 z dnia 24.01.2020 w sprawie ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości (lokale użytkowe) na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  

Uchwała nr 1/2020 z dnia 24.01.2020 w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w budynkach mieszkalnych wielolokalowych