Uchwały z 2019 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 4.06.2019

Uchwała nr 9/2019 z dnia 4.06.2019 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na pokrycie kosztów energii elektrycznej 


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23.05.2019

Uchwała nr 8/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na rok 2019


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16.05.2019

Uchwała nr 3/2019 z dnia 16.05.2019 w sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Uchwała nr 4/2019 z dnia 16.05.2019 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat za użytkowanie wieczyste dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży 

Uchwała nr 5/2019 z dnia 16.05.2019 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych i garaży 

Uchwała nr 6/2019 z dnia 16.05.2019 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na eksploatację

Uchwała nr 7/2019 z dnia 16.05.2019 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2019


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 05.02.2019

Uchwała nr 2/2019 z dnia 05.02.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu użytkowania parkingu zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Perkun”


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10.01.2019

Uchwała nr 1/2019 z dnia 10.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugód ze Skarbem Państwa w sprawach dotyczących wypowiedzenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach przy ulicy Perkuna 52, 54, 56, 58 w Warszawie