Uchwały z 2018 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.01.2018 r.

Uchwała nr 1/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie montażu urządzeń klimatyzacji

Uchwała nr 2/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie ustalenia sposobu postępowania z pojazdami pozostawionymi bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdami, których stan wskazuje na to, że nie są używane pozostawionymi na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Uchwała nr 3/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SM Perkun za 2017 rok


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23.05.2018 r.

Uchwała nr 4/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Remontów na rok 2018.

Uchwała nr 5/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2018 r.

Uchwała nr 6/2018 z dnia 16.06.2018 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat niezależnych od Spółdzielni