Uchwały z 2022 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.07.2022

Uchwała nr 4/2022 z dnia 26.07.2022r. w sprawie przyjęcia nowych opłat na pokrycie kosztów energii elektrycznej

Uchwała nr 3/2022 z dnia 26.07.2022r. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na eksploatację

Uchwała nr 2/2022 z dnia 26.07.2022r. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za energię cieplną wykorzystywaną na potrzeby centralnego ogrzewania oraz nowych stawek opłat za podgrzew zimnej wody z podziałem na opłatę stałą i zmienną.

Uchwała nr 1/2022 z dnia 26.07.2022r. w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo-Finansowego na rok 2022