Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2023r. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2023r.  

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2010