Uchwały z 2015 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.02.2015 r.

Uchwała nr 1/2015 z dnia 24.02.2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego za rok 2015

Uchwała nr 2/2015 z dnia 24.02.2015 roku w sprawie zmiany miesięcznych stawek opłat podatku od nieruchomości dla lokali użytkowych


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 03.03.2015 r.

Uchwała nr 3/2015 z dnia 03.03.2015 roku w sprawie ustalenia wysokości zaliczki z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste – części wspólnych
Uchwała nr 4/2015 z dnia 03.03.2015 roku w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat za użytkowanie wieczyste dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży
Uchwała nr 5/2015 z dnia 03.03.2015 roku w sprawie zmiany rozliczenia lokali użytkowych w zakresie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
Uchwała nr 6/2015 z dnia 03.03.2015 roku w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na eksploatację
Uzasadnienie zmiany opłat za korzystanie z lokali do uchwały nr 2/2015 z dnia 24.02.2015 oraz uchwał nr 3,4,5,6/2015 z dnia 03.03.2015r.


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19.05.2015 r.

Uchwała nr 7/2015 z dnia 19.05.2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Remontów na rok 2015