Uchwały z 2023 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11.09.2023r.

Uchwała nr 12/2023 Rady Nadzorczej z dnia 11.09.2023r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2018 z dnia 18.01.2018r. dotyczącej montażu urządzeń klimatyzacji.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2023 r.

Uchwała nr 11/2023 Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Remontów na rok 2023

Uchwała nr 10/2023 Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2023r. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na podatek od nieruchomości.

Uchwała nr 9/2023 Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2023r. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat ochronę.

Uchwała nr 8/2023 Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2023r. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na energię cieplną wykorzystywaną na potrzeby centralnego ogrzewania oraz stawek opłat za podgrzew zimnej wody z podziałem na opłatę stałą i zmienną.

Uchwała nr 7/2023 Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2023r. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na eksploatację i konserwację.

Uchwała nr 6/2023 Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo- Finansowego na rok 2023

Załącznik do uchwały nr 6/2023 z dnia 14.06.2023r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2023r.

Uchwała nr 5/2023 Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2023r. w sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25.01.2023

Uchwała nr 3/2023 z dnia 25.01.2023r. w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat niezależnych od Spółdzielni za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w zasobach Spółdzielni.

Uchwała nr 2/2023 z dnia 25.01.2023r. w sprawie uchwalenia zmian oraz tekstu jednolitego Regulaminu Zakupów (Przetargów) Spółdzielni Mieszkaniowej „ Perkun”.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.01.2023

Uchwała nr 1/2023 z dnia 18.01.2023r. w sprawie ustalenia opłaty na zasilenie funduszu celowego pn. Fundusz Odnawialnych Źródeł Energii