Statut i regulaminy

Statut i Regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKUN”

 1. Statut Spółdzielni „PERKUN”
 2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” 
 3. Regulamin udostępniania dokumentów w SM Perkun
 4. Regulamin Pracy Zarządu SM Perkun
 5. Załącznik do regulaminu Zarządu SM Perkun 
 6. Regulamin zakupów (przetargów) w SM Perkun
 7. Regulamin GZM
 8. Załącznik nr 1 do regulaminu GZM
 9. Załącznik nr 2 do regulaminu GZM
 10. Regulamin windykacji SM Perkun 
 11. Załącznik do regulaminu windykacji SM Perkun 
 12. Instrukcja windykacyjna SM Perkun  
 13. Regulamin ochrony obiektu
 14. Regulamin Porządku domowego SM Perkun
 15. Uchwała nr 1/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie montażu urządzeń klimatyzacji
 16. Uchwała nr 2/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie ustalenia sposobu postępowania z pojazdami pozostawionymi bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdami, których stan wskazuje na to, że nie są używane
 17. Regulamin parkowania SM Perkun
 18. Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalach użytkowych – garażach.

Prawo Spółdzielcze

 1. Prawo Spółdzielcze
 2. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Inne dokumenty

 1. Udostępnianie dokumentów – wniosek
 2. Udostępnianie dokumentów – decyzja