Uchwały z 2021 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.12.2021

Uchwała nr 8/2021 z dnia 28.12.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 09.12.2021

Uchwała nr 7/2021 z dnia 09.12.2021 w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

Uchwała nr 6/2021 z dnia 09.12.2021 w sprawie przeprowadzenia głosowana uchwał Walnego Zgromadzenia i udostępnienia sprawozdań finansowych z 2020 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 05.08.2021

Uchwała nr 5/2021 z dnia 05.08.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalach użytkowych – garażach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Perkun”.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15.07.2021

Uchwała nr 4/2021 z dnia 15.07.2021 w sprawie zatwierdzenia Planu Remontów na rok 2021

Załącznik do uchwały nr 4/2021

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 27.05.2021

Uchwała nr 3/2021 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30.03.2021

Uchwała nr 2/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11.03.2021

Uchwała nr 1/2021 z dnia 11 marca 2021r. w sprawie wezwania Zarządu do udzielenia informacji w sprawie montażu wind