Lokale mieszkalne

W związku z koniecznością uaktualnienia danych potrzebnych do naliczania opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, Zarząd SM „Perkun” uprzejmie prosi o wypełnianie druku: „Oświadczenie” osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu:  prawo spółdzielcze własnościowe, odrębną własność lokalu,  posiadającą lub nie posiadającą członkostwo w Spółdzielni”.

„Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych”- druk do pobrania

Druk „Oświadczenia …” można także pobrać w siedzibie  SM „ Perkun”.