Aktualności

Dokumenty do Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun dnia 12.06.2024r. 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 

Uchwała NR 2/2023 z dnia 16.05.2024r. w sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie finansowe za 2023r. – wizualizacja  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2023r.  

Sprawozdanie Zarządu za 2023r. 

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu  


Zawiadomienie o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun w dniach 20-21.04.2022r.

Informacja o możliwości dobudowy wind


Zasady segregacji odpadów od 2019 roku

Segregacja odpadów od stycznia 2019 roku


Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność


Informacja w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Nabycie członkostwa z dniem 9 września 2017 roku po nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych


Informacja w sprawie korzystania z nieruchomości wspólnej przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Korzystanie z nieruchomości wspólnej przez mieszkańców


Informacja w sprawie rozbudowy CH Promenada oraz przebudowy ul. Perkuna

1. Informacja w sprawie rozbudowy CH Promenada oraz przebudowy ul. Perkuna.

2. Decyzja Nr 11/WZ/PPd/2017 o warunkach zabudowy.

3. Odwołanie od Decyzji Nr 11/WZ/PPd/2017 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.