Aktualności

PEŁNOMOCNICTWO do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” w Warszawie

Dokument pełnomocnictwa

Uchwała NR 5/2023 Rady Nadzorczej SM Perkun z dnia 24.05.2023 r.

Uchwała NR 5/2023 z dnia 24.05.2023r. w sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Dokumenty do Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun dnia 19.06.2023r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SM Perkun dnia 19.06.2023 r.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” za rok 2022

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SM Perkun dnia 26.10.2022 r.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

 

Zawiadomienie o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun w dniach 20-21.04.2022r.

Zawiadomienie o głosowaniu

Informacja o możliwości dobudowy wind

Apel do członków SM Perkun

Apel do członków SM Perkun

Informacja dotycząca możliwości dobudowy wind w zasobach SM Perkun

Informacja dotycząca możliwości dobudowy wind w budynkach przy ulicy Perkuna 52, 54, 56, 58

Ogłoszenia dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun

Walne Zgromadzenie 2021

Walne Zgromadzenie 2020


Szanowni Mieszkańcy

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 /koronawirus/, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”  uprzejmie informuje, iż w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników  zawieszamy przyjęcia interesantów do odwołania.  

Wszelkie sprawy realizujemy mailowo (administrator@smperkun.pl) i telefonicznie (22 613 56 43, 513 857 754)


Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” informuje, że członkowie, którzy są właścicielami lokali mieszkalnych czyli posiadają prawo odrębnej własności lokalu muszą samodzielnie złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Adresatem wniosku powinien być Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. We wniosku należy wnieść o ustalenie jednorazowej opłaty przekształceniowej przy zastosowaniu bonifikaty wynoszącej 98%.

Wniosek powinni podpisać wszyscy właściciele danego lokalu mieszkalnego. Jeżeli więc lokal jest współwłasnością kilku osób, to każda  z nich musi się podpisać pod wnioskiem. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia osoba kwestionująca wysokość opłaty przekształceniowej może w formie pisemnej zażądać ustalenia jej w formie decyzji. Taki wniosek również należy złożyć w formie pisemnej do Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można znaleźć na stronie m. st. Warszawy link


Zasady segregacji odpadów od 2019 roku

Segregacja odpadów od stycznia 2019 roku


Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność


Informacja w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Nabycie członkostwa z dniem 9 września 2017 roku po nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych


Informacja w sprawie korzystania z nieruchomości wspólnej przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Korzystanie z nieruchomości wspólnej przez mieszkańców


Informacja w sprawie rozbudowy CH Promenada oraz przebudowy ul. Perkuna

1. Informacja w sprawie rozbudowy CH Promenada oraz przebudowy ul. Perkuna.

2. Decyzja Nr 11/WZ/PPd/2017 o warunkach zabudowy.

3. Odwołanie od Decyzji Nr 11/WZ/PPd/2017 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.