Aktualności

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SM Perkun dnia 26.10.2022r

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

 

Zawiadomienie o głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun w dniach 20-21.04.2022r.

Zawiadomienie o głosowaniu

Informacja o możliwości dobudowy wind

Apel do członków SM Perkun

Apel do członków SM Perkun

Informacja dotycząca możliwości dobudowy wind w zasobach SM Perkun

Informacja dotycząca możliwości dobudowy wind w budynkach przy ulicy Perkuna 52, 54, 56, 58

Ogłoszenia dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków SM Perkun

Walne Zgromadzenie 2021

Walne Zgromadzenie 2020


Szanowni Mieszkańcy

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 /koronawirus/, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”  uprzejmie informuje, iż w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników  zawieszamy przyjęcia interesantów do odwołania.  

Wszelkie sprawy realizujemy mailowo (administrator@smperkun.pl) i telefonicznie (22 613 56 43, 513 857 754)


Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” informuje, że członkowie, którzy są właścicielami lokali mieszkalnych czyli posiadają prawo odrębnej własności lokalu muszą samodzielnie złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej. Adresatem wniosku powinien być Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. We wniosku należy wnieść o ustalenie jednorazowej opłaty przekształceniowej przy zastosowaniu bonifikaty wynoszącej 98%.

Wniosek powinni podpisać wszyscy właściciele danego lokalu mieszkalnego. Jeżeli więc lokal jest współwłasnością kilku osób, to każda  z nich musi się podpisać pod wnioskiem. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia osoba kwestionująca wysokość opłaty przekształceniowej może w formie pisemnej zażądać ustalenia jej w formie decyzji. Taki wniosek również należy złożyć w formie pisemnej do Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można znaleźć na stronie m. st. Warszawy link


Zasady segregacji odpadów od 2019 roku

Segregacja odpadów od stycznia 2019 roku


Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność


Informacja w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Nabycie członkostwa z dniem 9 września 2017 roku po nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych


Informacja w sprawie korzystania z nieruchomości wspólnej przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Korzystanie z nieruchomości wspólnej przez mieszkańców


Informacja w sprawie rozbudowy CH Promenada oraz przebudowy ul. Perkuna

1. Informacja w sprawie rozbudowy CH Promenada oraz przebudowy ul. Perkuna.

2. Decyzja Nr 11/WZ/PPd/2017 o warunkach zabudowy.

3. Odwołanie od Decyzji Nr 11/WZ/PPd/2017 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.