Uchwały z 2014 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19.03.2014 r.

Uchwała nr 1/2014 z dnia 19.03.2014 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na rok 2014


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 07.05.2014 r.

Uchwała nr 2/2014 z dnia 07.05.2014 roku w sprawie utworzenia funduszu celowego na uregulowanie stanu prawnego gruntu.


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2014

Uchwała nr 14/2014 z dnia 24.05.2014 roku w sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 04.11.2014

Uchwała nr 21/2014 z dnia 04.11.2014 roku w sprawie zatwierdzenia korekty planu Gospodarczo – finansowego na rok 2014
Uchwała nr 22/2014 z dnia 04.11.2014 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Remontów na rok 2014


Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2014

Uchwała nr 23/2014 z dnia 19.12.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego