Uchwały z 2024 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16.05.2024r. 

Uchwała nr 2/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” z dnia 16.05.2024 r. w sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.01.2024r. 

Uchwała nr 1/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” z dnia 26.01.2024 roku w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat niezależnych od Spółdzielni za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w zasobach Spółdzielni 

Załącznik do Uchwały nr 1/2024 – Decyzja WA.RZT.70.31.2021/20 z dnia 18 stycznia 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (grupa 21 symbol grupy GWE_1WS)