Statut i regulaminy

 

Statut i Regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej „PERKUN”

 1. Statut Spółdzielni „PERKUN” (dokument PDF)
 2. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” (dokument PDF)
 3. Regulamin udostępniania dokumentów w SM Perkun
 4. Regulamin Pracy Zarządu SM Perkun  (dokument PDF)
 5. Załącznik do regulaminu Zarządu SM Perkun  (dokument PDF)
 6. Regulamin zakupów (przetargów) w SM Perkun  (dokument PDF)
 7. Regulamin GZM  (dokument PDF)
 8. Załącznik nr 1 do regulaminu GZM  (dokument PDF)
 9. Załącznik nr 2 do regulaminu GZM  (dokument PDF)
 10. Regulamin windykacji SM Perkun  (dokument PDF)
 11. Załącznik do regulaminu windykacji SM Perkun  (dokument PDF)
 12. Instrukcja windykacyjna SM Perkun   (dokument PDF)
 13. Regulamin ochrony obiektu (dokument PDF)
 14. Regulamin Porządku domowego SM Perkun (dokument PDF)
 15. Uchwała nr 1/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie montażu urządzeń klimatyzacji (dokument PDF)
 16. Uchwała nr 2/2018 z dnia 18.01.2018 w sprawie ustalenia sposobu postępowania z pojazdami pozostawionymi bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdami, których stan wskazuje na to, że nie są używane (dokument PDF)
 17. Regulamin parkowania SM Perkun (dokument PDF)

Prawo Spółdzielcze

 1. Prawo Spółdzielcze (strona www)
 2. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych (strona www)

Inne dokumenty

 1. Udostępnianie dokumentów – wniosek (dokument PDF)
 2. Udostępnianie dokumentów – decyzja (dokument PDF)
 3. Oświadczenie” osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (dokument PDF)

Walne Zgromadzenie

 1. Regulamin Walnego Zgromadzenia (dokument PDF)
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2011 r. (dokument PDF)
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2011 r.
 4. Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2012 r. (dokument PDF)
 5. Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 28.06.2012 r. (dokument PDF)
 6. Protokół Komisji Wnioskowej z dnia 28.06.2012 r. (dokument PDF)

Uchwały

 1. Uchwała nr 53/2011 Rady Nadzorczej (Instrukcja Windykacyjna)
 2. Uchwała nr 55/2011 Rady Nadzorczej (Plan Remontów na lata 2012-2015)
 3. Uchwała nr 57/2011 Rady Nadzorczej (Uchwalenie zasad rozliczania mediów)
 4. Uchwała nr 59/2011 Rady Nadzorczej (Stawki opłat za ochronę lokali)
 5. Uchwała nr 60/2011 Rady Nadzorczej (Załącznik nr 1 do uchwały regulaminu windykacji)
 6. Uchwała nr 61/2011 Rady Nadzorczej (Załącznik nr 1 regulujący zasady rozliczania zimnej wody i ścieków)
 7. Uchwała nr 62/2011 Rady Nadzorczej (Budżet operacyjny)
 8. Uchwała nr 63/2011 Rady Nadzorczej (Opłaty za używanie lokali)
 9. Uchwała nr 65/2011 Rady Nadzorczej (Naliczanie odsetek od wpłat)
 10. Uchwała nr 1/2012 Rady Nadzorczej (Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok)
 11. Uchwała nr 2/2012 Rady Nadzorczej (Plan Gospodarczy – Budżet na 2012 rok)