Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie 2019

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun” w Warszawie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018

Pełnomocnictwo do głosowania 

Zasady segregacji odpadów od 2019 roku

Segregacja odpadów od stycznia 2019 roku

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Informacja w sprawie nabycia członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Nabycie członkostwa z dniem 9 września 2017 roku po nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych

Informacja w sprawie korzystania z nieruchomości wspólnej przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkun”

Korzystanie z nieruchomości wspólnej przez mieszkańców

 

Informacja w sprawie rozbudowy CH Promenada oraz przebudowy ul. Perkuna

1. Informacja w sprawie rozbudowy CH Promenada oraz przebudowy ul. Perkuna (dokument PDF)

2. Decyzja Nr 11/WZ/PPd/2017 o warunkach zabudowy(dokument PDF)

3. Odwołanie od Decyzji Nr 11/WZ/PPd/2017 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (dokument PDF)