Uchwały z 2017 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 07.12.2017 r.

1. Uchwała nr 20/2017 z dnia 07.12.2017 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat za użytkowanie wieczyste dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 04.09.2017 r.

 1. Uchwała nr 15/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie przyjęcia nowych stawek na eksploatację
 2. Uchwała nr 16/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2018

3. Uchwała nr 17/2017 z dnia 04.09.2017 w sprawie wprowadzenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości części wspólnych dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży przy Perkuna 54, Perkuna 56, Perkuna 58

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2017 r.

 1. Uchwała nr 14/2017 z dnia 24.05.2017 W sprawie akceptacji terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2017 r.

 1. Uchwała nr 10/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie zmiany składu Prezydium Rady Nadzorczej
 2. Uchwała nr 11/2017 z dnia 26.04.2017 w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SM „Perkun” za 2016 rok

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2017 r.

 1. Uchwała nr 8/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na rok 2017
 2. Uchwała nr 9/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie uchwalenia Załącznika Nr 2 do regulaminu GZM regulującego zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w zasobach SM „Perkun”

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2017 r.

 1. Uchwała nr 1/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2017
 2. Uchwała nr 2/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat na eksploatację
 3. Uchwała nr 3/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za centralne ogrzewanie
 4. Uchwała nr 4/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie przyjęcia nowych stawek opłat za podgrzew zimnej wody z podziałem na opłatę stałą i zmienną
 5. Uchwała nr 5/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat z tytułu podatku od nieruchomości dla lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz części wspólnych nieruchomości
 6. Uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie zmiany miesięcznych zaliczek na poczet opłat za użytkowanie wieczyste dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży
 7. Uchwała nr 7/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie wprowadzenia miesięcznych zaliczek na poczet opłat z tytułu wymiany wodomierzy dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży