Uchwały z 2019 r.

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10.01.2019

1. Uchwała nr 1/2019 z dnia 10.01.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugód ze Skarbem Państwa w sprawach dotyczących wypowiedzenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomościach przy ulicy Perkuna 52, 54, 56, 58 w Warszawie

Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 05.02.2019

1. Uchwała nr 2/2019 z dnia 05.02.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu użytkowania parkingu zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Perkun”