Archiwum

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia 2016 r.

Wniosek Zarządu o zamieszczenie sprawy ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul.Perkuna 52 w porządku obrad WZ dnia 23.06.2016r.(dokument PDF)
List Krajowej Rady Spółdzielczej po przeprowadzonej lustracji za lata 2012 – 2015 r. (dokument PDF) 


 

 

Walne Zgromadzenie z dnia 28.06.2012 r. – protokół (dokument PDF)
  1. Uchwały
  2. Sprawozdania Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie z dnia 30.06.2011 r. – protokół (dokument PDF)
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2011 r.