Przetargi

  1. Zarząd SM „ PERKUN” z siedzibą w Warszawie przy ul. Perkuna 56 ogłasza przetarg nieograniczony na„Remont dachu budynku przy ulicy Perkuna 58 w Warszawie. Przetarg dotyczy wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, naprawy kominów oraz ocieplenie ścian osłonowych metodą lekko-mokrą oraz wykonanie instalacji odgromowej.Termin prac IV kwartał 2019r. Termin składania ofert: 29.07.2019r. do 08.08.2019r. w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert dnia 09.08.2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie Istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego: poniedziałek, środa , piątek w godzinach 8:00-14:00, oraz wtorek i czwartek w godzinach 12:00 – 18:00 . Kontakt do SM PERKUN: tel. 513857754, 22 6135643. SM „PERKUN” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  2. Zarząd SM „ PERKUN” z siedzibą w Warszawie przy ul. Perkuna 56 ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację instalacji elektrycznej w zakresie rozdzielnicy głównej, tablicy administracyjnej, oświetlenia, PWP oraz instalacji wykrywania gazu ziemnego dla budynku Perkuna 54 i Perkuna 58„. Termin prac IV kwartał 2019r. Termin składania ofert: 29.07.2019r. do 08.08.2019r. w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert dnia 09.08.2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie Istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego: poniedziałek, środa , piątek w godzinach 8:00-14:00, oraz wtorek i czwartek w godzinach 12:00 – 18:00 . Kontakt do SM PERKUN: tel. 513857754, 22 6135643. SM „PERKUN” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.