Władze

 

Skład Rady Nadzorczej SM” Perkun” od dnia 18.01.2018r.

Piotr Kościński                            –  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agata Talarek                              –  Z – ca Przew. Rady Nadzorczej

Magdalena Stańska                   – Sekretarz Rady Nadzorczej

Bożena Gerek – Trzcińska        – Członek

Marcin Markiewka                     – Członek

Michał Parlicki                            – Członek

Rada Nadzorcza pełni dyżury w każdą drugą środę miesiąca od godz. 18.00    do godz. 19.00 w biurze Spółdzielni ul. Perkuna 56, domofon 100.

Komisja Rewizyjna

  • Bożena Gerek-Trzcińska   Przewodniczący Komisji
  • Agata Talarek                         – Członek

Komisja Windykacyjna

  •  – Przewodniczący Komisji

Zarząd Spółdzielni

Zarząd przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz.17.00 – 19.00

Pracownicy Spółdzielni