Lokale mieszkalne

W związku z koniecznością uaktualnienia danych potrzebnych do naliczania opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, Zarząd SM „Perkun” uprzejmie prosi o wypełnianie druku: „Oświadczenie” osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu:  prawo spółdzielcze własnościowe, odrębną własność lokalu,  posiadającą lub nie posiadającą członkostwo w Spółdzielni”.

Druk „Oświadczenia …” jest zamieszczony na stronie internetowej SM „Perkun” www.smperkun.pl oraz można go pobrać w siedzibie  SM „ Perkun”.

druk oświadczenia do pobrania